İş Güvenliği Levhaları

İş Güvenliği Levhaları

İŞ GÜVENLİĞİ LEVHALARI ve ANLAMLARI

İş güvenliği levhaları, iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için oldukça önem arz eder. Bireyler çalışma hayatında risk altındadır, her işin bir tehlikesi mevcuttur. İş kazaları ve meslek hastalıkları, insanların hayatlarını tehdit etmekle birlikte işletme, işveren ve çevre için de büyük sorunlara yol açar.

 

Çalışanların maddi, manevi zorluk çekmesine, işverenlerin maddi kaybına, işyerinin hasarına ve bunlardan kaynaklı çevreye zarar gelebilir. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliğinin önemi inkâr edilemez. İşletmelerde önce iş güvenliği sağlanmalıdır, güvenli ortamda çalışan bireyler iş sağlığı açısından da korunmuş olur.

 

İŞ GÜVENLİĞİ LEVHALARI NEDİR?

İş hayatında güvenli bir çalışma ortamının oluşması için, güvenlik uyarı işaretleri oldukça önemlidir. İş kazaları çok sıklıkla meydana gelir ve maksimum güvenlik önemlerinin alınması gerekir. Bir ortamda mevcut olan tehlikeler ve olası tehlikeli durumlar çalışanlara, ziyaretçilere ve diğer kişilere iş güvenliği uyarı levhaları aracılığıyla aktarılmaktadır.

 

Güvenlik işaretleri ve semboller, iş güvenliğinin sağlanmasında sessiz iletişim sağlar. Uyarı levhaları kişilere gerekli bilgilendirmeyi sağlar ve uyulması gereken güvenlik talimatlarını iletir. Bireylerin tehlikelerin farkında olmasına yardımcı ve kendileri için gerekli önlemleri alması konusunda uyarır.

 

İŞ GÜVENLİĞİ LEVHALARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

İşletmelerde çalışanlar isg levhaları konusunda gerekli eğitimleri almalıdır. Her birimin kendine özel uyarı levhaları vardır ve kaza veya tehlikeli durumlar meydana gelmeden önce tedbirlerin alınması için gereklidir. Gerekli ortamlara ikaz levhaları yerleştirmeyen işverenlere bu konuda büyük yaptırımlar vardır.

 

İş güvenliği işaretleri barındırmayan bir işletmede kaza riskinin çok yüksek olması kaçınılmazdır. Örneğin tehlikeli kimyasallarla çalışan kişiler bu kimyasallarla temas eder, eğer güvenlik uyarı işaretleri yer almaz veya uyulmazsa akut veya kronik hastalıklar meydana gelebilir. Kişiler solunum yolu veya deri hastalıklarına yakalanabilirler.

 

Temizlik sonrasında zemin ıslak ve ancak ikaz levhaları yer almıyor, yüksek ihtimalle birilerinin ayağı kayacak ve düşüp kendini yaralayacaktır. Güvenlik uyarı işaretleri aslında çok basit ama etkili bir uygulamadır.

 

LEVHALAR VE ANLAMLARI

İş güvenliği uyarı levhaları birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Bu levhaların anlamları doğru bir şekilde anlaşılmalıdır. Uyarı levhaları her çalışma ortamında insanları bilgilendirmek, mevcut durumu aktarmak açısından değerlidir. Bu sebeple levhalar;

 

l Işıklı, fosforlu ya da elektrikli bir sistem ile çalışmalıdır.

l Farklı yaş, eğitim düzeyinden insanın anlayabileceği şekilde basit ve anlaşılır olması gerekir.

l Levha malzemesinin kaliteli olması ve doğru malzemeden yapılması önemlidir. Zor koşullarda bile dayanıklı olup ve görevini yerine getirmelidir.

l Gece ve gündür iyi görülebilen bir yapısı olmalıdır. İnsanlar tarafından kolaylıkla algılanabilmelidir.

İŞ GÜVENLİĞİ UYARI LEVHALARI TÜRLERİ

Bu kategorileri altı ana başlıkta incelemek mümkündür;

 

l YASAKLAYICI LEVHALAR:

Bu tür levhalar, neler yapılması gerektiğini emir kipiyle aktarır. Kişileri yapılmaması gereken davranışlar hakkında uyarır, yönlendirir. Genel olarak diyagonal ve kırmızı çizgili levhalardır. Dikkat girilmez levhası, park etmeyiniz, sigara içilmez gibi levhalar bu kategoriye girer.

 

l EMREDİCİ LEVHALAR:

Yasaklayıcı levhaların aksine, işletme içerisinde nelerin yapılması gerektiği hakkında emir kipiyle fikir verir, yol gösterir. İş güvenliği uyarı levhaları bu niteliktedir. Genel olarak mavi taban üzerine beyaz piktogram şeklinde ve daire içerisinde yer alır. Dikkat iş gözlüğünü tak, baret tak, koruyucu eldiven giy, deri önlük kullan gibi bilgiler yer alır.

 

l YANGIN LEVHALARI:

Yangın esnasında gerekli söndürme ekipmanlarına ulaşımın kolay olması için kullanılır. Fosforlu uyarı levhaları kullanılır. Yangın dolabı, yangın söndürme cihazı, dikkat yangın tehlikesi gibi bilgiler yer alır.

 

l GENEL AMAÇLI LEVHALAR:

Tüm işletmeler için ortak olan uyarıları içerir. Tehlikeli atık, yanıcı madde gibi bilgiler yer alır.

 

l ACİL ÇIKIŞ LEVHALAR;

İşletme içerisinde acil bir olayın meydana gelmesi esnasında ortamı yatıştırmak için kullanılır. Yeşil taban üzerine beyaz piktogram şeklinde yer alır. Acil çıkış, acil durum telefonları, acil durum toplanma bölgesi gibi bilgileri içerir.

 

l UYARICI LEVHALAR:

Tehlikeli bir ortamdan veya olası tehlikelerden insanları uzak tutmak amacıyla bilgiler içerir. Genel olarak sarı taban üzerine siyah çerçeve şeklinde yer alır. Arıza var, asit tehlikesi gibi uyarıcı bilgiler yer alır.

 

KİMYASAL GÜVENLİK SEMBOLLERİ VE ANLAMLARI

l Patlayıcı (Explosive, E):

Hemen parlayan katı, sıvı, jelatinimsi formdaki maddeleri ifade eder. Ateş, darbe ve ısıdan korunmalıdır.

 

l Oksitleyici, (Oxidizing, O):

Ekzotermik reaksiyona nende olan maddelerdir. Yanıcı maddelerden korunmalıdır.

 

l Parlayıcı (Frammable):

Parlama noktası 21-55 ℃ arasında olan maddelerdir.

 

l Aşırı parlayıcı (Extremely FrammableF+):

 Çok çabuk alevlenebilen maddelerdir.

 

l Korozif (Corrosive-C):

 Canlı dokularla temas etmesi halinde dokuyu tahrişine neden olan maddelerdir.

 

l Toksik (Toxic-T):

 Az miktarda solunduğunda deri yoluyla alındığında akut veya kronik hastalığa neden olan maddelerdir.

 

l Çok toksik (Very Toxic-T+):

 Çok az miktarlarda olsa bile akut veya kronik hastalığa nende olan maddelerdir.

 

l Zararlı madde (Harmfull-Xn):

 Solunum ve deri yoluyla vücuda alınan ve akut veya kronik hastalıklara nedne olan maddelerdir.

 

l Tahriş edici madde (Harmfull-Xi):

Ödem, es kar veya eritem oluşmasına neden olan aşındırıcı maddelerdir.

 

l Çevre için Tehlikeli (Dangerous for the Environment):

 Toprak ve çevrenin temasından kaçınılmalıdır.

 

İş güvenliğinin sağlanmasında levhalar ve anlamları önemli bir yer teşkil etmekle birlikte kaliteli ve doğru malzemeden de yapılmalıdır. Bu noktada iş güvenliği levhaları Mypromet tarafından en doğru ve kaliteli malzemeden yapılır. İşletmenizde iş güvenliğine önem veriyorsanız bizleri tercih edebilirsiniz.